236640.jpg

Samat lehmukset maasta ja kuudennesta kerroksesta kuvattuina.

236641.jpg